transformator

Transformator Test

 • Transformator olie tests

 • Test af viklingskobler

 • Test af fugtighed i isoleringen

 • Slut kontrol, tilstandsbilled (SFRA)

 • Basale elektriske tests

 • Tan Delta (dielectric frequency response analysis)

Viden og testmuligheder af forsyningstransformator

Har man større transformere (>10-0.4kV) bør man under og efter service fortage forskellige målinger til at verificere funktion og restlevetid på transformatoren. Få mere viden igennem dette kursus.

01. Intro

Det er vigtig at havde viden omkring testmuligheder og fejlkilder på transformatorer. Det kan være meget bekosteligt både pga forsyningssikkerhed og da det ofte ikke er muligt at udbedre skader indeni transformatoren. Også omliggende dele som f.eks. viklingskoblere er vigtige at få testet. Fejl på viklingskoblere kan føre til transienter og udgør ca. 30% af fejlene på transformatorer.

Udover målemetoder er det vigtig at havde en forståelse af de mekanismer der kan beskadige den eller være livstidsnedsættende.

.

02. Teoretisk

Der er gennem kurset stor fokus på måling og testmetoder til transformatorer. Der gennemgås opbygning og elektriske modeller af transformatoren til at give en forståelse af testmuligheder og fejlkilder. Målemetoder gennemgås og diskuteres. Der ses på de basale og avancerede elektriske test, olie tests samt isoleringstests.

03. Praksis

Selv om hovedfokus er på store forsyningstransformatorer er der af praktiske årsager kun en lille 10-0,4 kV med til kurset. Måleprocedurene er identiske og under kurset udføres der flere målinger der kortlægger helbredstilstanden af transformatoren. Har man udstyr er man velkommen til at medbringe dette, men der forefindes udstyr fra Megger til øvelserne.

04. Kvalifikationer efter kurset

Kursisterne får indsigt i målemetoder der kan bruges under service eller ved verificering af nyinstallationer. Forståelse for transformatorens livscyklus og parameter der skal overvejes under drift for at optimere levetiden. Deltagerne er efterfølgende selv i stand til at udføre målinger.

Praktisk information

Kommende kurser

 • 3.-4. september 2019 i Odense

Kurset afholdes på ECH Park og der kan med rabat tilkøbes overnatninger inklusiv morgenbord for 575 kr ex. moms gennem Rohde Consulting.

Bo arbejder med mange aspekter af forsyningstransformator; Tabe, Spændingskvalitet og Termiske forhold. Hertil kommer en stribe tests der kan verificere transformatorens “helbredstilstand”.

Viden omkring elforsyning og elteknik.

Til kurserne er det muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er i. Hertil kommer flere organisationer der yder tilskud til kurserne og jobcenteret kan også hjælpe dig hvis du er arbejdsløs. læs mere om tilskud.

Se hvad kunderne siger til kurserne: Kundeudtalelser

Transformator Test

Kr8.700

 • Pris ex moms
 • 2 dage
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale

Emneliste; Elektromekaniske modellering og simulering

 • Fysisk konstruktion
 • Elektriske modeller
 • Viklingsopbygning
 • Viklingskobler
 • Ledningsevne Ƙ
 • Permittivity εr
 • Temperatur
 • Tan Delta TD
 • Breakdown spænding
 • Vandindhold
 • Vand i fast isolering
 • Forskydning af viklinger
 • Isoleringsfejl
 • Gas bobler i olien
 • Termiske forhold
 • Vindingsforhold (omsætningsforhold)
 • Vindingsmodstand
 • Magnitiseringsstrøm
 • Kapasiteter, DF/PF
 • Lækage- og isoleringsmodstand
 • Jordingstest af kerne
 • Frekvens Response Analyse (FRS)
 • Frekvensdomæne Spektrokopi
 • Polarisering/Depolarisering
 • Slut kontrol, tilstandsbilled (SFRA)
 • Tan Delta (dielectric frequency response analysis)
 • Elektrisk detektion af PD (Partiel udladninger)
 • UHF test af PD