Tilskud

IKUF

IKUF (Industriens kompetence-udviklingsfond, https://www.ikuf.dk/). Er du del af Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomst mellem DI og CO-industri for DONG ENERGY ansatte offshoremedarbejdere eller Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og NNF kan du søge her. Se mere på deres hjemmeside.

EVU

EVU kompetencefond er for el og VVS. Der er en kompetencefond mellem; TEKNIQ og Dansk El-Forbund, TEKNIQ og HK Privat og TEKNIQ og Teknisk Landsforbund. Se mere på hjemmesiden https://evu.dk/

Jobcenter

For arbejdsløse er det muligt at få jobcenteret til at betale et kursus, der bringer dig til et job. I nogle kommuner skal du havde en jobkontrakt hvor arbejdsgiveren kræver kurset og i andre kommuner skal du bare sandsynliggøre at kurset bringer dig tættere på et job.

Handelsbetingelser & Afbudsregler

Handelsbetingelser

Kurserne er forudbetalte hvorimod service og rådgivning er betalt efterfølgende. Rohde Consulting ApS har normalt en betalingsfrist på 30 dag.

Afbudsregler

Kursustilmeldingerne er bindende og er som udgangspunkt forudbetalt. I tilfælde af forhindringer er man meget velkommen til at sende en anden person til kurset, men kursusbeløbet refunderes ikke. Rohde Consulting forbeholder sig for force majeure.