El termografi DBI

El termografi, DBI Appendiks B

(DBI retningslinje 010-3 appendiks B)
(Se level 1 termografikursus til DBI retningslinje 010-3 appendiks A)
 • El termografi
 • Typebestemmelse af fejl
 • DBIs retningslinjer for certificering
 • Cases
 • Erfaringsudveksling

Hvordan bliver man Certificeret ved DBI? (eltermografi)

Hvad skal der til for at udføre certificeret eltermografi ifølge Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts (DBI) og hvilke udgifter er der forbundet med dette? Lær meget mere på denne ene dag. Kontakt gerne kursusholder Bo Rohde Pedersen for mere information.

01. Termografi ifølge DBI

I dette kursus gennemgås korrekt udførsel af certificeret el-termografi. Kurset henvender sig til folk, der ønsker at bliver certificeret ifølge Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts (DBI) retningslinjer, men for andre, der ønsker at højne deres niveau i forhold til el-termografi, er dette kursus også nyttigt.

02. El termografi ifølge RL 010

Der tages udgangspunkt i DBIs retningslinjer RL 010, som gennemgås. Denne består af 3 dele: Udførelse af el termografi, krav til virksomhed og krav til personale. Krav til virksomhed og personalet gennemgås, samt de udgifter, der er i forbindelse med certificeringsordningen. Den største fokus ligges på RL 010-1, vejledning i udførelse af el termografering.

03. Termografi i Praksis

Udførelse af el-termografi vægtes højt i kurset. Der ses på korrekt termografering, sikkerhed, vurdering af af el-fejlens grad, hvortil beregningsværktøjet gennemgås og afprøves. Der ses på praktiske cases og der udveksles erfaringer. Slutteligt gennemgås hvordan en rapport udarbejdes korrekt ifølge DBI’s krav og der afsluttes med en gennemgang af en eltavle.

04. Kvalifikationer efter kurset

Kombineret med et Level I termografikursus er dette adgangsgivende til personcertificering ifølge DBI hvis man har en baggrund som elektriker med 5 års praktisk erfaring. Man opnår et overblik over certificeringsordningen og kan rådgive virksomheden i de praktiske og økonomiske udgifter til certificeringsordningen. Hertil kommer forbedrede evner til at vurdere elfejl og udførelse af rapportering.

Praktisk information

Kommende termografikurser

 • 28. januar 2022 i Esbjerg

Certificeret el termografist Klaes Sørensen og Bo Rohde Pedersen underviser i fældeskab på dette kursus. Klaes daglig virke er at udføre eltermografi for Intego.

Et  level 1 termografikursus,
el-baggrund og erfaringer
med el-installationer.

Til kurserne er det muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er i. Hertil kommer flere organisationer der yder tilskud til kurserne og jobcenteret kan også hjælpe dig hvis du er arbejdsløs. læs mere om tilskud.

Lær noget om eltermografi her og nu: TSE-Learning, eltermografi
Se hvad kunderne siger til kurserne: Kundeudtalelser
DBIs certificeringsordning: DBIs hjemmeside
Læs om eltermografi: Rohde Consultings Videncenter
LinkedIn gruppe omkring termografi
Læs om termografi på Wikipedia
Regneark til fremskrivning af strøm Eltermografi

Certificeret el termografi (DBI, Appendix B)

Kr3.995

 • Pris ex moms
 • 1 dag
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale

Artikel, skrevet af Rohde Consulting:

Dansk Brandteknisk Institut (DBI) har udgivet en ny bekendtgørelse for certificeret el-termografi. Bekendtgørelsen har i længere tid haft mangler, som nu er blevet imødekommet med væsentlige uddybelser af fremgangsmåden og kategorisering af fejl. Der bliver for de fleste certificeret el-termografister dog også brug for et nyt kamera.

El-termografi udføres i dag af mange installatører/elektrikere da udstyret er blevet overkommeligt i pris, det er et stærkt værktøj til egenkontrol af sine installationer. Flere forsikringsselskaber kræver i dag at industri og produktionsanlæg årligt bliver termograferet af en uvildig part, som er certificeret ifølge Dansk brandteknisk institut. Fra 1. august 2013 gælder en ny bekendtgørelse som kortfattet bliver belyst her. Ud over kravene til firma, personer og udstyr, er der også et gebyr til DBI.

Der er i dag to certificeringer, en person- og firmacertificering. For personcertificeringen kræves det som hidtil en el-teknisk baggrund med 5 års erfaring, samt et uges termografikursus også kendt som et level 1 kursus. Hertil kommer der med den nye bekendtgørelse, et endags kursus med fokus på el-termografi, beregning af fejltyper, udførelse og rapportering. Dette kursus kan frit udbydes. Rohde Consulting, har som den første, sat i dette værk, Det kursus vi tilbyder indeholder også praktiske cases, samt erfaringsudveksling. Se mere i overstående beskrivelse.

For at nævne dele af firmacertificeringen, som ifølge bekendtgørelsen, kræves det en ISO9001 egenkontrol eller lignende, der skal mindst dokumenters 10 termograferingsrapporter om året, læs mere på DBIs hjemmeside.

Der er ifølge bekendtgørelsen tre måder at finde fejl og kategorisere dem på. Metode 1 og 2 skal normeres i forhold til mærkestrømmen.

 • Den første metode er sammenligning mellem ens elementer, f.eks. de tre faser og hvis en er varmere selv om der løber den samme strøm. Fejlen registreres og graden af fejlen beregnes, resultatet beskrives som: ”bør repareres inden for 24 timer”, ”bør repareres snarest” eller ”bør holdes under opsyn og undersøges nærmere”.
 • Den anden metode går ud fra maksimum temperatur, i forhold til fabrikantens specifikationer. Hvis den målte temperatur er højere end specificeret i forhold til den normerede belastningsstrøm, er der tale om en overophedning.
 • Den tredje metode har intet med termografi at gøre, men er en visuel inspektion af installation. F.eks. hvis der er tegn på overophedning eller andre mekaniske fejl mærkes dette op.

Der skal både være en mundtlig og skriftlig rapport. Den mundtlige er en briefing om fejl, særligt om kritiske fejl. Den skriftlige dokumenterer fejlene med et termisk billede og beregning af fejlens kategori.

Stærkstrømsingeniør Søren Haslev fra grossisten for el-tekniske produkter Cabicon, udtaler: ”De fleste solgte IR-kameras gennem de sidste år til el-termografi, som er velegnet til el-termografi, kan ikke overholde den nye bekendtgørelse. Kravene til IR-kameraerne i den nye bekendtgørelse er Europas højeste. Der er dog den positive nyhed, der er en overgangsperiode på et år og vi vil komme med gode tilbud på kamera, der kan overholde kravene. ”

 • Detektor på min. 640 x 480 pixels
 • Termisk følsomhed på max 0,04K ved 30°C
 • Minimum temperaturmåling mellem -10°C og 250°C

For at opretholde certificeringen kræves der at være udført 100 timers el-termografi inden for de sidste 12 måneder. Hver andet år skal termografiopratøren på et ERFA-møde som DBI afholder hvor der er erfaringsudveksling (ERFA) og nye regler belyses, 1 dag. Hvert år skal der indsendes kalibreringsbevis for IR-kameraet.