Bygningstermografi af fugt

Termografi kursus Level 2

 • De tre varmetransportsformer og basale beregninger heraf.
 • Varmekapacitet, energimål og basale beregninger heraf.
 • Varmestrålingsfysik
 • Måleopløsning/linseforhold og simple beregninger (IFOV, FOV og MIFOV).
 • Måling af Emissionsfaktor.
 • Isolering og bygningsdele samt beregning af bygningskonstruktioner.

Få en dybere forståelse af termografi

Et videregående termografi kursus styrker dine evner til at komme med forbedringsforslag og finde de rigtige målemetoder samt udstyr. Hertil kommer en opfriskning af den generelle termografi. Forhør dig hos kursusholder Bo Rohde Pedersen hvad dette kursus kan gøre for dig.

01. Intro level 2 termografi

Dette kursus bygger videre på et termografi kursus level 1 (SNT-TC-1A). Vi gennemgår de tre varmetransmissions-metoder og deltagerne får øvelse i at udføre simple beregninger. Disse beregninger er målrettet så de kan anvendes i dansk byggeri. Der er også fokus på industrielle applikationer, hvor den termiske viden og forståelse er grundlaget for at lave basale beregninger til diverse processer.

02. Termisk teori

Vi gennemgår de tre varmetransmissions-metoder og deltagerne får øvelse i at udføre simple beregninger. Disse beregninger er målrettet så de kan anvendes i dansk byggeri. Der er også fokus på industrielle applikationer, hvor den termiske viden og forståelse er grundlaget for at lave basale beregninger til diverse processer. Måleteknikken styrkes gennem konkret viden om sit termokamera og opløsningsforholdet på sit måleobjekt. Derudover vil vi se på måling af objekter i bevægelse.

03. Termografi i Praksis

Der laves individuel opgaver efter den enkelte kursists fagdisciplin. Kurset sætter den enkelte deltager behov for termografi i højsæde. Gennem beregning- og måle øvelser opnås der beder forståelse af termiske forhold. Der udføres casestudier på problemstillinger Rohde Consulting har været med til at løse. Kurset har deltagerbegrænsning til 6 deltager for at sikre højt fagligt udbytte til den enkelte.

04. Kvalifikationer efter termografikurset

Efter termografi kurset er måleteknikken styrket og man er også i stand til at lave basale beregninger, såsom at beregne U-værdien af en vægkonstruktion. Der ses ligeledes på hvordan man på fabrikker kan effektivisere sine termografiske procedurer og løse termiske udfordringer.

Praktisk information

Kommende kurser

 • 14.-17. marts 2022 i Esbjerg

Termografikurset i Esbjerg afholdes på Esbjerg Park. Der kan med rabat tilkøbes overnatninger på 272 Bed & Breakfast for 575 kr ex. moms.

Civilingeniør Bo Rohde Pedersen.

Til kurserne er det muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er i. Hertil kommer flere organisationer der yder tilskud til kurserne og jobcenteret kan også hjælpe dig hvis du er arbejdsløs. læs mere om tilskud.

Se hvad kunderne siger til kurserne: Kundeudtalelser
Læs om termografi: Rohde Consultings Videncenter
LinkedIn gruppe omkring termografi
Læs om termografi på Wikipedia

Termografi level 2

Kr13.900

 • Pris ex moms
 • 4 dage
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale

Emneliste: Termografikursus Level 2

 • Det elektromagnetiske spektrum
 • Emissions bestemmelse
 • Definitioner af energiformer, sammenhang og bergning af disse (kWH, Joule)
 • Varmetransport: Varmeledning, forståelse og beregning
 • Varmetransport: Konvektion, forståelse og estemering
 • Varmetransport: Stråling, forståelse og beregning
 • Dynamiske systemer og stady state
 • FOV og IFOV samt bergninger af disse
 • Linsens indflydelse på IFOV
 • MRTD måling og beregning
 • Frame rate
 • Luftfugtigeden og afstands betydelse for temperature målingen
 • Filtere, måling i forbrænding
 • IR vinduer og spejle
 • Sensorens opbygning
 • Kalibrering af termokamera og termisk udstyr
 • Black body og gray body
 • Flash måling
 • Pression af forskellige temperaturemålinger
 • Længdeudvielse
 • Ændring i elektrisk modstand
 • Ændring i eftergivenhed
 • Isolering og beregningsmetoder, U-værdi
 • Varmeramme ifølge det danske bygningsreglementet
 • Ventilation
 • Energiberegning (Opbygning af regnark)
 • Forceret ventilation og bergning af
 • Beregning af temperatur ved højere strøm
 • Estimering af effekt afsat i elskab
 • Hvordan optimere man vedligehold med termografi?
 • Udarbejdelse af termografiske procedure og arbejdsanviselser