bygningstermografi
 • Bygningstermografi; isolering og utætheder.
 • Termografikameraet og teori hertil.
 • De tre varmetransporter; Varmeledning, varmestråling og konvektion.
 • Varmestrålingsfysik
 • Rapportering og dokumentation.

Kom hurtigt i gang med termografi gennem et kursus

Kom professionelt i gang med termografi gennem uddannelse. Rohde Consulting har en komplet serie termografikurser til bygge, el og vedligehold. Kontakt kursusholder Bo Rohde Pedersen nu og få rådgivning.

01. Intro til Termografi

Termografi kræver en forståelse for fysikken af varmestråling til korrekt og effektiv temperaturmåling. På dette kursus læres den korrekte proces af termografiske temperaturmålinger og forståelsen af termiske systemer. Der vises mange eksempler; fugt, kuldebroer, utætheder i byggeri, og alternative anvendelsesmuligheder.
Kurset inkluderer en adgangsgivende termografi Level 1 eksamen. Kursets grundliggende teori sammenlæses med level 1 termografikurset med fokus mod eltermografi.

02. Teori til Termografi

Vi gennemgår varmestrålingsteorien så der opnås forståelse af sammenhængene mellem varmestråling, synligt lys og mikrobølger. De tre varmetransmissionsmekanismer, varmeledning, konvektion og varmestråling gennemgår vi, så der opnås en forståelse af udtryk som U-værdi, lamda-værdi, varmekapacitet og hvordan de indvirker under termografi.
Brug og teori omkring termografikamera gennemgået og afprøve af deltagerne.

03. Termografi i Praksis

Praktiske øvelser og praktisk brug af termografi er i højsæde. Hver dag udføres der flere praktiske øvelser. Først på kurset starters der med små opgaver hvorefter der udføres rigtigt termografi arbejde i form af bygningstermografi. Fokus er at styrket teorien gennem brug af praktiske øvelser hvor deltagerne foretager målinger på forskellige objekter.

04. Kvalifikationer efter bygningstermografikurset

Efter termografi kurset kender deltagerne alle funktioner og fagudtryk i forhold til termografikameraet, samt at være i stand til at udarbejde en termisk rapport. Herudover er man i stand til at vurdere termiske forhold i bygningsdele.

Kurset er kompetencegivende til Dansk Standard EN-DS 13187.

Praktisk information

Kommende kurser

Termografikurset i Esbjerg afholdes på Esbjerg Park. Der kan med rabat tilkøbes overnatninger på 272 Bed & Breakfast for 575 kr ex. moms.

Bo Rohde Pedersen har i mange år beskæftiget sig med termografi og termiske forhold. Bo har bestået et Snell level III termografist fra USA og har siden 2010 undervist Level 1 termografikurset. Hertil kommer mange års erfaring med uddannelse. Kasper er uddannet Energiteknolog og beskæftiger sig til hverdag med trykprøvning, varmerammeberegning og fugt/skimmel problematikker.

En baggrund i byggebranchen med praktisk erfaring i udførelse af klimaskærm eller en byggeteknisk uddannelse er passende.

Til kurserne er det muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er i. Hertil kommer flere organisationer der yder tilskud til kurserne og jobcenteret kan også hjælpe dig hvis du er arbejdsløs. læs mere om tilskud.

Teknisk E-learning: Termografi, Blower door tests
Se hvad kunderne siger til kurserne: Kundeudtalelser
Læs om bygningstermografi: Rohde Consultings Videncenter
LinkedIn gruppe omkring termografi
Læs om termografi på Wikipedia
The American Society for Nondestructive Testing ASNT

Termografi level 1(bygge)

Kr13.500

 • Pris ex moms
 • 4 dage
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale
 • Afholdningsgaranti

Emneliste: Termografikursus Level 1

 • Varmelære og strålingslære
 • Blackbody teori, strålingslove
 • Det elektromagnetiske spektrum
 • Emissions faktor
 • Definitioner af temperatur, varme, termisk energi
 • Varmekapacitet og praktiske anvendelser
 • Varmetransport: Varmeledning
 • Varmetransport: Konvektion
 • Varmetransport: Stråling
 • Faseovergange
 • Energibevarelse
 • Anvendelsesområder for termografering
 • Infrarød måleteknik
 • Termografi kamera og håndtering af disse
 • Termisk fokusering
 • SPAN
 • LEVEL
 • FOV og IFOV
 • Kontrol af udstyr
 • Fordele og ulemper ved forskellige IR-kamera
 • Luftfugtighed og kondensering
 • Termiske overvejelser omkring vinduer
 • Isolering og basale beregningsmetoder, U-værdi
 • Typiske fejl
 • Overvejelser og eksempler på bygningstermografi
 • Temperaturmåling; korrektioner og vurdering af omgivelserne og fejlmargen
 • Rapportering og rapporteringssoftware samt praktisk brug af denne
 • Forholde sig kritisk til de termiske billeder med anvendelse af de fysiske love

Mange har fordel af at udføre bygnings termografi

Mange i byggebranchen har fordele af termografi

Fugt og termiske forhold er en vigtig del i alt byggeri. På fronten termiske forhold er der mange aspekter som er vigtig for at opnå god comford og en sund bygning. Klimaskærmen og fejl på denne er et sted hvor termografi er uundværligt og mange kan drage fordel af. Termografi kameras er blevet mere tilgængelig og i kombination med termisk viden og en byggefaglig baggrund kan problemer løses.

Indeklima er mange aspekter fra ventilation, luftfugtighed, varmefordeling og ikke mindst trækgener i f.eks. nybyggede kontor. Her er forståelsen for termiske forhold et vigtigt redskab og et termografi kursus er en god og visuel læringsform.

Mange anvendelses muligheder

Termografi er et hurtig og praktisk værktøj mange kan havde glæde af, et par praktiske eksempler:

 • Lokalisering af gulvvarmeslanger
 • Lokalisering af vand og varmerør
 • Søgning af utætheder på flade tage
 • Fugt
 • Manglende hulmursisolering
 • Fejl søgning på el gulvvarme

Fugt

Forståelsen for fugt er vigtig i byggebranchen. Fugt er det punkt hvor Rohde Consulting hyppigst for klagesager og henvendelser ind. Termisk forståelse og termografi er et stærkt værktøj til at lokalisere problemet. Korrekt saglige byggeteknisk og termisk forståelse skal der til for at løse problemerne. Rettelser af fugtproblematikker i nybyggeri kan være bekostelige, men med den rette forståelse undgår man at skulle prøve sig frem.

 

Tæthed

Termografi er et godt værktøj til at lokalisere utætheder. Det kræver to ting; en temperaturforskel mellem ud og inden, samt undertryk i huset. En blower door kan nemt lave undertryk så alle utætheder kan lokaliseres. Der er to vigtig grunde for tæthed; for ikke at få fugt i konstruktion samt der ikke kold luft ind.

Der er meget fokus mod tæthed bland andet igennem blower door tests.

Online Termografi kursus

Start her og nu online med termografi. Gennem disse online e-learningskurser får du en god start og har mulighed for efterfølgende at tage et fysisk termografi kursus. Hvis du efterfølgende tager et fysisk kursus hos Rohde Consulting modregnes udgifterne til termografi e-learningskurserne.

Kursus i trykprøvning

Få indblik i blower door tests her og nu. Dette E-learningskurser giver indsigt i tæthed og hvordan en blower door virker. Kurset henvender sig til dem der ønsker at starte med trykprøvning eller for at få indsigt i tæthed og tæthedsprøvning; håndværker samt konsulenter.