Termisk design elektronik

Termisk Design og Termografi af Elektronik

 • Forståelse af termiske systemer
 • Infrarød varmeoverførelse
 • Modellering af termiske systemer
 • Køling af komponenter
 • Måleteknik
 • MåleteknikInfrarøde Kameraer

Undgå uventede termiske problemer

Kursusholderen Bo Rohde Pedersen er ekspert i termiske systemer og med en fortid som elektronikudvikler har han erfaringer med termiske udfordringer i elektronikprodukter. Forhør dig hos Rohde Consulting hvordan termiskeudfordringer kan aflastes.

01. Intro

Ofte overses eller undervurderes vigtigheden af korrekt termisk design af elektroniske produkter. Derved opstår der meget sent i udviklingsfasen problemer eller uhensigtsmæssige termiske forhold i produktet.

02. Teoretisk

Dette kursus indeholder den termiske teori der giver forståelse af de fysiske forhold man placerer sine komponenter i. Det er den grundlæggende termiske teori omkring varmeledning, konvektion og varmestråling, der skal ligge i baghovedet under produktdesignfasen.

03. Praksis

Til verificering anvendes infrarød måleteknik med termografikamera. Korrekt valg og brug af termografikamera belyses, derudover er der tilknyttet en workshop, hvor IR-kamera afprøves. Medtag eventuelt egne produkter til inspektion. Endvidere ses der på termisk modellering, hvor der arbejdes med forskellige køleprincipper: lukket kasse, åben kasse, med og uden ventilator.

04. Kvalifikationer efter kurset

Deltageren bliver istand til at drage de rigtige valg under design af elektronik; placering af komponenter, skabe luftflow til køling, minimer opvarmning af kondensator etc. Udføre korrekte målinger med termografikamera samt udførelse af simple beregninger.

Praktisk information

Kommende kurser

 • Kurset bliver typisk afholdt som firmakursus

Kurset afholdes på Esbjerg Conference Hotel og der kan med rabat tilkøbes overnatninger inklusiv morgenbord for 575 kr ex. moms gennem Rohde Consulting.

Civilingeniør Bo Rohde Pedersen som tidligere har beskæftigt sig med elektronikudvikling og i dag bruger meget tid på termiske forhold.

En baggrund i elektronikudvikling.

Til kurserne er det muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er i. Hertil kommer flere organisationer der yder tilskud til kurserne og jobcenteret kan også hjælpe dig hvis du er arbejdsløs. læs mere om tilskud.

Se hvad kunderne siger til kurserne: Kundeudtalser
Læs om termografi: Rohde Consultings Videncenter

Termografisk træning

Kr10.700

 • Pris ex moms
 • 3 dage
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale

Emneliste: Termisk design og termografi af elektronik

 • Varmestråling
 • Varmeledning
 • Konvektion
 • Kondenstor
 • Halvleder
 • Magnatik
 • Luft konvektion
 • Varmeledning
 • Overflader
 • Solinstråling
 • Varmeledning
 • Konvektion
 • Stråling
 • Hot spots
 • Varmefordeling
 • Tab i komponenter
 • Emmisionsfaktor
 • SPAN og Level
 • Fokus
 • Opløsning
 • Præsition