Spaeningskvalitets instrument

Spændingskvalitet i distributionsnet

 • Forståelse af Harmonisk forvrængning
 • Høj og lavfrekvens støj
 • Flicker
 • Målemetoder
 • Strømforsyningsteknologi
 • Frekvensomformere
 • Vindmøller og solceller på elnettet
 • Fjernaflæste elmålere og støj

Få styr på spændingskvaliteten gennem kursus

Få klarhed og forståelse af fagudtrykkene i spændingskvalitet. Få en snak med kursusholderen omkring dine spændingskvalitetsudfordringer, kontakt Bo Rohde Pedersen.

01. Intro spændingskvalitet

En stabil og støjfri forsyning er vigtig for at få en produktionsvirksomhed til at køre optimalt eller for at få kommunikation gennem forsyningsnettet til f.eks. fjernaflæste strømmåler. I dag er der allerede mange kilder, der genererer problemer for spændingskvaliteten og der bliver løbende flere og flere.
Støj og spændingsfejl kan udløse mange forskellige former for fejl og forstyrrelser i større systemer. Gennem kurset gennemgås eksempler på generelle teknologier, der bliver forstyrret af dårlig spændingskvalitet, og hvilke faktorer, der spiller ind på specifikke systemer. Problemerne kan både opstå el-nettet, hvor f.eks. vindmøller kan give udfordringer eller hos en fabrikant, hvor der opstår uforståelige produktionsfejl.

02. Teori: Harmoniske strømme i praktisk brug

Det kan være en stor udfordring at finde frem til synderen og dernæst løse problemet. Dette kursus giver deltageren forståelse for problemstillingerne og brugen af analyseværktøj for at fejlsøge. Der oparbejdes forståelse for frekvensanalyse, harmonisk forvrængning, højfrekvent støj og flicker. Eksempler på komponenter, der kan fremkalde spændingsproblemerne, belyses både teorietisk og gennem praktiske øvelser.

03. Praksis brug af spændingskvalitests logger

Praktiske øvelser og praktisk brug af måleinstrumenter vægtes højt. Det er muligt at tage eget udstyr med og få vejleding i brug af det igennem de praktiske øvelser. Vi ser på hvordan LED-pære, DC-strømforsyninger og frekvensomformer belaster elnettet i individuelle øvelser, hertil kommer nogle cases Rohde Consulting har løst. Hver dag udføres der flere praktiske øvelser.

Der arbejdes med standardiserede klasse A måleinstrumenter, der kan indkobles på
forsyningsnettet fra 230V-400kV.

04. Kvalifikationer efter spændingskvalitets kurset

Efter kurset kan deltageren opsætte og betjene et spændingskvalitetsinstrument, samt tolke dataene herfra. Hertil kommer evnen til at fejlsøge på et elnet. Kendskab til relevante standarter og indgående kendskab til EN 50 160.

Praktisk information

Kommende kurser

 • Ekstrakursus: 16.-18. november 2021 i Esbjerg
 • 7.-9. februar 2022 i Esbjerg
 • Tag E-learningskursus: Harmoniske strømme

Spændingskvalitetskurset i Esbjerg afholdes på Esbjerg Park. Der kan med rabat tilkøbes overnatninger på 272 Bed & Breakfast for 575 kr ex. moms.

Rådgivende ingeniør Bo Rohde Pedersen bruger mere og mere af sin tid på spændingskvalitet. Det er både klagesager fra forsyningsselskaber, problemer i produktionsvirksomheder samt udviklingsopgaver.

Kendskab til el-installationer og distributionsnet.

Til kurserne er det muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er i. Hertil kommer flere organisationer der yder tilskud til kurserne og jobcenteret kan også hjælpe dig hvis du er arbejdsløs. læs mere om tilskud.

Se hvad kunderne siger til kurserne: Kundeudtalelser
Lære mere om harmoniske: Hos TSE-Learning
LinkedIn gruppe omkring Spændingskvalitet

Spændingskvalitet i distributionsnet

Kr11.900

 • Pris ex moms
 • 3 dage
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale

Emneliste: Spændingskvalitet i distributionsnet

 • Fourier teori
 • Frekvens og tidsdomæne
 • THD
 • Hvordan opstår harmoniske på elnettet
 • Måling af harmoniske
 • Harmonisk strømme
 • Sampling (AD- og DA konvertering)
 • Digitale målesystemer
 • Spænding og strøm måling
 • Sikkerhed under måling
  • Dioden
  • Ensretning
  • Strømforsyning
  • Anvendelses områder
  • Harmonisk strømtræk
 • Virkemåde
 • Harmonisk strømtræk
 • Støj
 • Påvirkning af AC-motor
 • Magnetik og basal teori
 • Tab i transformers
 • Harmonisk strøm i nulledder
 • Harmonisk strøm i kondensator
 • Hvirvelstrøm og induktionskogeplader