Ingeniør rådgivning

Der ydes hjælp og vejledning i HV kabel analyse. Det drejer sig både om kvalifikationstests og tilstandsvurdering. Vi har ekspertise i PD (partial discharge) målinger, både udførende og rådgivning til netovervågning.

Herudover er der rådgivning til virksomhedens to andre kernekompetencer: Spændingskvalitet og Termografi/termiske forhold.

Services

Der udføres diverse spændingskvalitets og effekt målinger i stærkstrømsapplikationer. Disse kan både bistå installatøren i sit arbejde eller hjælpe en fabrik med fejlfinding. Hertil kommer en stribe termografiske services som også inkludere kalibrering af termokameras.

Hjælp til den lokale installatør

Der laves effekt og energimålinger i industriinstallationer til dimensionering af stikledninger og transformatorer.

El-termografi: Der ydes rådgivning og træning af personale i forbindelse med certificeret el-termografi ifølge DBI. Hertil kommer kalibrering af termokameras.