MV kabel

Videnscenter: Partiel Discharge (PD)

  • Partiel Discharge

  • Corona
  • PD scanning

  • PD lokalisation

Kom igang med PD test og analyse

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få rådgivning til at komme godt og i gang med kabeltest. En samtale koster intet og her på siden er der lidt introduktion og mulighed for at tage et tre dags kursus.

01. Hvad er PD?

PD er en lille udladning f.eks. i en endeafslutning. Tænk på det som et lille lyn og det nedbryder isoleringen. En PD er meget lille, men efter mange 1000 opstår der overslag. PD måles i pC til nC. Nye PEX kabler er som udgangspunkt PD frie, men hvis muffer og endeafslutninger ikke laves korrekt opstår der PD. Ud over størrelsen på PDen er en vigtig parameter ved hvilken spændingen PD starter.

02. Hvor kan der opstå PD?

PD kan opstå i alle elementer på MV og HV udstyr. Fremhæves bør kabler, generator og transformator, her kan PD nedbryde isoleringsmaterialet og føre til nedbryd.

03. PD lokation

PD lokation kan forgå on eller off-line. Off line drives kablet med en ekstern generator, typisk VLF 0,1 Hz. Fordelen ved denne teknik er at spændingen kan ændres og der kan testes ved f.eks. 2 gange U0 og man har mulighed for at se fejl der vil opstå i fremtiden. Online PD har den fordel at kablet ikke skal lukkes ned for test, men opstår der PD ved driftsspændingen er der kort tid til udfald, overslag.

04. PD-scanning

PD scanning foregår med en håndholdt enhed. Denne måler udstråling og skal rettes direkte mod testobjektet, f.eks. en endeafslutning. Denne kan ikke teste et jordlagt kabel eller give det faktiske PD niveau. PD scanning kan bruges på de flest MV-komponenter.
Kabel test

Læs om vedligehold og inspektionsmetoder i Videnscenteret (Er under opbygning 2019)