Model af transducer

Elektromekanisk modellering og simulering

 • Newtons love
 • DC motor
 • Mekanik
 • Gear og snegle
 • Ulinear simulering
 • Simulink, Matlab

Effektiv og struktureret simulering til produktudvikling

Forhør dig ved rådgivende ingeniør og kursusholder hvordan I får lavet en brugbar og oversigtlig dynamisk simuleringsmodel af Jeres produkt.

01. Intro

I udviklingsprojekter er modelleringsfasen et vigtigt redskab både til dimensionering og styringsformål. Gennem god modellering og simulering kan der både fastlægge detaljer omkring dimensionering, men også opstilles et godt grundlag for de rigtige systemvalg til ens produkt.

02. Teoretisk

På kurset ses der primært på elektromekaniske systemer og termiske modeller med fokus på de dynamiske egenskaber. Det kan være store og små fysiske systemer. Der ses på elmotor-gear, snekkegear, relaterede tab, effektforhold og kræfter mm.

03. Praksis

Det er også muligt at medtage egne opgaver og inddrage dem. Der opsættes bevægelsesligninger, fysiske ligninger, herudfra udarbejdes der på enkel og systematik vis signaldiagrammer, som kan anvendelse i forskellige simuleringsværktøjer, f.eks. Matlabs Simulink. Der arbejdes med individuelle simuleringsopgaver hvor civilingeniør Bo Rohde Pedersen giver rådgivning til.

04. Kvalifikationer efter kurset

Efter kurset er man i stand til at udforme en model der kan indsættes direkte i f.eks. Matlabs Simulink. Der vægtes praktisk udførelse af simulering med input fra fysiske test og fysiske størrelser, ikke black box systemer.

Praktisk information

Kommende kurser

 • 20.-22. juni 2017 i Esbjerg

Kurset afholdes på Esbjerg Conference Hotel og der kan med rabat tilkøbes overnatninger inklusiv morgenbord for 575 kr ex. moms gennem Rohde Consulting.

Bo Rohde Pedersen har stor erfaring med at simulere dynamiske simuleringer. I en stor del af sin Ph.D. beskæftigede han sig med simuleringer af elektromekaniske transdurceres og efterfølgende har han for mange virksomheder opbygget modeller.

Viden om mekanik, el og virkemåden af el-motorer er påkrævet. Kendskab til Laplacetransformation er en fordel.

Til kurserne er det muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er i. Hertil kommer flere organisationer der yder tilskud til kurserne og jobcenteret kan også hjælpe dig hvis du er arbejdsløs. læs mere om tilskud.

Se hvad kunderne siger til kurserne: Kundeudtalser

Elektromekaniske modellering og simulering

Kr10.700

 • Pris ex moms
 • 3 dage
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale

Emneliste; Elektromekaniske modellering og simulering

 • Fysiske ligninger
 • Lineær versus ulineær modeller
 • Valg af omfang (detaljegrad)
 • Notationer
 • Gear
 • Friktion
 • Gummiophæng
 • Sneglegear
 • DC motor
 • Sensor
 • Spoler
 • Kondensator
 • Varmeledning
 • Konvektion
 • Effektafsætning
 • Systematisk opskrivning
 • Metoder til omskrivning
 • Dannelse af fysiske målepunkter
 • Grafiske simuleringsprogrammer
 • Automatiske analyser
 • Sammenspil med Matlab
 • Simulink
 • Tidsanalyse
 • Frekvensanalyse
 • Testsignaler