Blower door test

Rådgiverkursus i klimaskærm: Regler og fremgangsmåde

 • Trykprøvning.
 • Muligheder med termografi.
 • Krav til klimaskærmen ifølge BR15.
 • Fugt og skimmel.
 • Forebyggelse af fejl

Undgå fejl fra starten

Mange fejl i byggeriet opstår fra starten. Det er i projekteringsfasen mange fejl i klimaskærmen opstår. Få forståelse af de relevante problemstillinger på en dag.

01. Intro rådgiverkursus i klimaskærm

Dette kursus giver overblikket til folk der skal vejlede og arbejde med projektering af byggeri inden for klimaskærmen og tilhørende udfordringer.

Når et byggeri er opført er det en dyr proces at imødekomme beboernes ønske om bedre indeklima som f.eks. træk, fugt og ventilation. Det kan også blot være forsinkelsen, fordi der skal rettes fejl pga. at trykprøvningen ikke kan passeres.

02. Teoretisk

Der tages udgangspunkt i BR15 og relevante værktøjer i forhold til klimaskærm. Der ses på hvad termografi kan bidrage med i sammenhæng med lækagesøgning og fugtteori. De praktiske muligheder med en blower door og tilhørende værktøj.

Der belyses også hvad man bør få gennemarbejdet før byggeriet starter. Underviserne møder ofte fejlbehæftet nybyggeri.

03. Praksis

Vi ser på nogle cases med fejlbehæftede byggeprojekter. Der bliver demonstreret værktøjer som blower door og termografi, hvilket der også er mulighed for at prøve hands on.

04. Kvalifikationer efter kurset

Efter kurset har man grundlag for at vurdere om der er taget hånd om klimaskærmsforhold og indeklima. Hertil kommer kendskab til det nødvendige arbejde for at få en bygning godkendt ifølge BR15.

Praktisk information

Kommende kurser

 • 5. december 2017 i Odense

I Esbjerg på ECH Park og der kan med rabat tilkøbes overnatninger inklusiv morgenbord for 575 kr ex. moms gennem Rohde Consulting. I Odense hos CB-group.

Kasper Rudolfsen og Bo Rohde Pedersen. Kasper beskæftiger sig med klimaskærm, trykprøvning og skimmelsvamp  i CB-group. Bo er rådgivende ingeniør med ekspertise i vedligehold af el-anlæg og termografi.

Et arbejde i byggebranchen hvor man er en del af rådgivning eller ansvarlig for byggeri.

Til kurserne er det muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er i. Hertil kommer flere organisationer der yder tilskud til kurserne og jobcenteret kan også hjælpe dig hvis du er arbejdsløs. læs mere om tilskud.

Se hvad kunderne siger til kurserne: Kundeudtalelser
Læs om termografi: Rohde Consultings Videncenter
LinkedIn gruppe omkring termografi

Rådgiverkursus i klimaskærm: Regler og fremgangsmåde

Kr2.995

 • Pris ex moms
 • 1 dage
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale

Emneliste: Rådgiverkursus i klimaskærm: Regler og fremgangsmåde

 • Krav og standard
 • Typiske fejl
 • Blower Door
 • Hvordan udføres en test
 • Dugpunkt
 • Fugtteori
 • Skimmelsvamp
 • Skimmelanalyse metoder
 • Udfordringer med anlæg
 • Design
 • Træk og støj
 • Indregulering
 • Muligheder med termografi
 • Lækage søgning
 • Fugt
 • Tolkning af billeder
 • Energiramme
 • Trykprøvning
 • Energimærkning