Kabel test

Videnscenter: HV kabelanalyse

  • Kabel analyse

  • PEX kabler

  • Olie-papir kabler

  • Muffer og endeafslutninger

  • PD analyse

Kom igang med VLF test

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få rådgivning til at komme godt i gang med kabeltest. En samtale koster intet og her på siden er der lidt introduktion og mulighed for at tage et tre dags kursus.

01. PEX kabler

De første PEX kabler fra 1970erne havde problemer med water trees og disse er på nuværende tidspunkt udskiftet. Moderne kabler fra velkendte kvalitetsleverandør kommer fejlfri uden PD. Der kan under montagen og transport opstå skader på kablet. Problemerne ses i praksis i muffer og endeafslutninger.

02.Olie-papir kabler

Olie-papir kabler har en lang levetid særlig hvis der ikke graves ved dem eller de flyttes og at der efterfyldes olie. Da man pga. miljø ikke må efterfylde olie-papir kablerne bruges i dag spærmuffer og det ses ofte at der mangler olie f.eks. den sidste meter før spærmuffen. Dette kan undersøges med en PD lokalisations måling. En PD lokalisations måling kan også se graveskader mm på kablet. Et olie-papir kabel ændre sig meget pga. at olien løber rundt i kablet, det kan “delvis udbedre sig selv”. Dette gør det også svært at måle på og arbejdet kræver erfaring og viden.

03. Muffer og endeafslutninger

I muffer og endeafslutninger opstår langt de fleste fejl. Dette skyldes at det er tidskævende og besværligt at udføre disse. Dårligt installationsarbejde er den største årsag til at muffer og endeafslutninger fejler. Her kan en tan delta måling eller en PD måling bruges til verifikation.

04. Tilstandsbaseret vedligehold

Et godt parameter til at følge et kabels tilstand er Tan Delta. Denne måling udføres offline og giver et tal som kan sammenlignes mellem ens leder og skal være stabil over tid. Vi anbefaler at denne måles når installationen er udført og denne kan efterfølgende måles hvis der er behov. Denne metode er ikke velegnet til olie-papir kabel. For at følge et kabels tilstand er der en lange række vigtige faktor som skal gemmes; Installations dato, muffer/endeafslutning, reparation/gravearbejde i nærheden af kablet, gerne med dokumenterende billeder, driftsforhold “kontinuerligt eller store last ændringer”. F.eks. giver vindmøller typisk et stort mekanisk stress i kablerne pga termiske belastning med den stor produktionsudsving.
MV kabel

Læs om vedligehold og inspektionsmetoder i Videnscenteret (Er under opbygning 2019)