dav

HV kabeltests

 • Fejltyper på kabler.
 • Kappetests og fejl lokalisation.
 • VLF test.
 • PD scanninger.
 • TDR målinger.
 • Tan Delta Diagnose.

Fejlfinding og tests af MV & HV kabler

Efter nyinstallation af MV & HV kabler er det vigtigt at få gennemført test og målinger som sikrer at der ikke er skader før ibrugtagelsen. Rohde Consulting kan bistå med erfaring og en bred viden omkring kabeltest og Analyse. Ring for at høre om de mange muligheder.

01. Intro HV kabel tests

Kurset henvender sig til personale der skal udføre tests af HV installationer. Der kan opstå mange forskellige skader og fejl under installationsarbejdet med HV kabler som dette kursus belyser. Der arbejdes med relevante testmetode til at udføre kvalifikationstests og fejlende HV kabler.

02. Teoretisk

Der ses først på kabeltyper og typiske fejl som opstår under installationsarbejdet.

PD (Partiel Discharge) udladninger karakteriseres og nogle basale termer til PD gennemgåes som skal bruges til PD scanning.

VLF tests og tilhørende teori samt standarter gennemgåes. Kappetest og metoder hertil belyses samt fejllokalisation af kappefejl.

Tan Delta Diagnose beskrives og fordelene samt praktiske problemer bliver beskrevet gennem cases og praktiske øvelser.

03. Praksis

Under kurset udføres der VLF tests. Der laves praktiske tests med PD scanning, samt TD-målinger. Hertil kommer en stribe cases fra fejlbehæftet installationsarbejde.

04. Kvalifikationer efter kurset

Deltagerne kan udføre VLF-tests, udvælge den korrekt VLF-generator test til en givet spænding og kabellængde. Lave kappe tests og man kan udføre PD test samt tan delta måling. Herudover giver kurset kendskab til nogle relevante standarter og kabel testteknikker.

Praktisk information

Kommende kurser

  • Kontakt os for en ny dato

Kurset holdes i Odense hos Cabicon. Her låner vi HV-testrummet rummet til kabelmålingerne. Alternativt kan kurset afholdes hos kunden som selv står for elsikkerheden.

Bo Rohde Pedersen har en baggrund i elteknik som ingeniør med stort kendskab til analyse og måleteknik. Bo beskæftiger sig med forskellige teknikker til at overvåge og vedligeholde elnettet: Spændingskvalitet, termografi og reflektive kabelmålinger.

En el-baggrund med kendskab til distributionsnet og måleteknik eller et Level 1 MV & HV kabel kursus.

Til kurserne er det muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er i. Hertil kommer flere organisationer der yder tilskud til kurserne og jobcenteret kan også hjælpe dig hvis du er arbejdsløs. læs mere om tilskud.

Se hvad kunderne siger til kurserne: Kundeudtalelser
Læs om VLF: Rohde Consultings Videncenter
LinkedIn gruppe omkring kabel test og analyse

MV Kabel Tests

Kr9.200

 • Pris ex moms
 • 2 dage
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale

Emneliste: Kabel Test

 • Kabeltyper
 • Typiske fejl
 • Endeafslutninger og muffer
 • Spændingsniveauer
 • Hvad sker der i kablet
 • Standarder
 • Udførelse af kappetests
 • Standarter
 • Typiske skader
 • Fejl lokalisation af kappefejl
 • Hvad er PD
 • Hvor forekommer PD
 • PD-fase-plot
 • Måleenhed
 • Corona
 • Partiel Discharge Scanning
 • Tan Delta Diagnose
 • TDR (time-domain reflectometer)