VLF test

HV Kabeltest & -Analyse

 • Højspændingskabler.
 • Fejltyper på kabler.
 • Måleteknik og reflektionsteori.
 • Partielle udladninger (Partiel Discharge).
 • VLF test
 • Tan Delta Diagnose.
 • Water trees (billede).

Fejlfinding og tests af HV kabler

Test og analyse af højspændingskabler kræver både viden og erfaring. Rohde Consulting kan bistå med begge dele. Kurset er den rigtige start til at forstå de mange muligheder og fremgangsmåder. Ring for at høre om de mange muligheder.

01. Intro Kabel test og analyse

Mulighederne med kabelanalyseteknikker er mange og bliver i disse år mere udbredt, også med flere anvendelsesmuligheder f.eks. indenfor generator og transformator. Der er to store områder i dette kursus: Test og Analyse.

På analysesiden er der flere forskellige teknikker som bør bruges i sammenhæng og samlet kan de give et tilstandsbillede. Metoderne kræver både forståelse og erfaring.

02. Teoretisk

Der ses først på kabeltyper og typiske fejl f.eks. vandindtrængning (Water trees) og partielle udladninger (Partiel Discharge).

Relevante standarder til kabeltests gennemgåes og der ses på spændingsniveauerne i kabeltest fra 10 kV til 150 kV.

Refleksionsteori og VLF 0.1 Hz sinus gennemarbejdes grundigt samt Tan Delta Diagnose.

03. Praksis

Der arbejdes med cases, hvor kabelmålinger gennemgås. Dataset skal analyseres og kursisterne skal lokalisere og vurdere om PD (Partiel Discharge) er tilstede. Tan Delta Diagnose evalueres og arbejdsprocedure udarbejdes. Test setups opbygges med henblik på støjanalyse.

04. Kvalifikationer efter kurset

Deltagerne får kendskab til fordele og ulemper af måleteknikkerne. Man kender fremgangsmetoderne og kan give en kvalificeret vurdering af kablets tilstand. Kursisten kan udføre kabeltest og fejldiagnosticering. Der bør efterfølgende indsamles data fra ens leverandør af muffer, kabler mm. for at kunne give et kvalificeret tilstandsbillede.

Praktisk information

Kommende kurser

 • 26.-28. oktober 2021 i Odense

Kurset holdes i Odense hos Cabicon. Her låner vi HV-testrummet rummet til kabelmålingerne. Alternativ kan kurset afholdes hos et energi selskab og øvelserne kan udføres på elnettet.

Bo Rohde Pedersen har en baggrund i elteknik som ingeniør med stort kendskab til analyse og måleteknik. Bo beskæftiger sig med forskellige teknikker til at overvåge og vedligeholde elnettet: Spændingskvalitet, termografi og reflektive kabelmålinger.

En el-baggrund med kendskab til distributionsnet og måleteknik.

Til kurserne er det muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er i. Hertil kommer flere organisationer der yder tilskud til kurserne og jobcenteret kan også hjælpe dig hvis du er arbejdsløs. læs mere om tilskud.

Se hvad kunderne siger til kurserne: Kundeudtalelser
Læs om VLF: Rohde Consultings Videncenter
LinkedIn gruppe omkring kabel test og analyse

Kabel Test og Analyse

Kr14.900

 • Pris ex moms
 • 3 dage
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale

Emneliste: Kabel Test og Analyse

 • Kabeltyper
 • Typiske fejl
 • Water trees
 • Spændingsniveauer
 • Hvad sker der i kablet
 • Standarder
 • Jordingsteori, lavt støjniveau
 • Reflektionsteori
 • Generelle måleteknikker
 • Forstyrrende dele
 • Hvad er PD
 • Hvor forekommer PD
 • Måleenhed
 • Hvilken mængder af PD må forekomme
 • Corona
 • Partiel Discharge Diagnose
 • VLF test (Very Low Frequencies)
 • Tan Delta Diagnose