Termografisk gas detektion

Videnscenter: Gasdetektion

  • Lækagesøgning
  • Personsikkerhed
  • Infrarød (termografisk) detektion
  • Sniffer sensor
  • SF6 gas

Fejlsøgning ved gasudslip og personsikkerhed

Få rådgivning og efteruddannelse inden for gasdetektion, ATEX og termografi.

01. Intro

Gaslækage er et stort faremoment, og utætheder skal findes, derfor er en grundig gennemgang løbende anbefalingsværdigt. Her er termografi også et stærkt værktøj, da det termiske mellembølge område 2,5 til 5 mikrometer kan se gas som vi visuelt vil opfatte som vanddamp. Metan ses spektural ved ca. 3 og 8 mikrometer, altså i varmestrålingsbåndet. Der er i dag også udviklet specielle infrarøde kameraes til gasdetektion, og Rohde Consulting udbyder undervisning i brugen af disse.

02. ATEX

Der er stor forskel om man skal detektere i Zone 0,1 eller 2.

03. Sensortyper

04. Applikationer

Der er mange anvendelsesområder af gasdetektion. Olie gas branchen bruges den ikke kun pga eksplosionsfare, men også til person beskyttelse. Kloak, rensningsanlæg samt biogasanlæg har også disse behov, men som andre eksempler kan også nævnes ladestationer, parkeringskældere og produktionsanlæg mm.