Eltermografi1

Termografikursus, El level 1

 • Termografi af elinstallationer.
 • Termografi af mekanik.
 • Termografikameraet og teori hertil.
 • Varmeledning, varmestråling og konvektion.
 • Refleksioner og fejlkilder
 • Rapportering og dokumentation.

Vejen til certificeret eltermografi

Dette er den hurtige og professionel vej til at bliver eltermografist på kun 4 dage og på sigt certificeret hos DBI. For at bliver person certificeret skal Level 1 kurset suppleres med endagskurset Certificeret eltermografi.

01. Intro eltermografi

Der kan laves fejltolkninger og fejlbetjening hvis man ikke har en forståelse af termiske forhold og termografi. Ud over forståelse og korrekt brug af termografi er der fokus mod effektiv brug af termografikameraet så arbejdsgangen optimeres.

Kurset inkluderer en adgangsgivende termografi Level 1 eksamen, multiple choice og har fokus mod at bliver certificeret i følg DBIs retningslinier.

02. Termisk Teori

Der er fokus på forståelsen af varmestrålingsteorien så der opnås sammenhængene mellem varmestråling, synligt lys og mikrobølger. De tre varmetransmissionsmekanismer, varmeledning, konvektion og varmestråling gennemgår vi og hvordan de indvirker under termografi. Ligeledes ses der på deres indvirkninger i elinstallationerne.
Brug og teori af termografikamera gennemgået og afprøve i praksis.

03. Termografi i Praksis

Kurset indlær teorien gennem praktiske øvelser og der er løbende opsyn med at kursusterne har den rette forståelse og forbedre deres evner til at termografer. Der laves alt fra små øvelser til opgaver der er relevante for det daglige arbejde som eltermografist.

04. Kvalifikationer efter kurset

Efter bestået termografikurset kan deltagerne alle funktioner og fagudtryk i forhold til termografikameraet. Kursisten er i stand til at udarbejde en termisk rapport samt på en sikker og effektiv  udførelse af  eltermografi.

Kurset er godkendt af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI), og er  adgangsgivende til person certificering sammen med kurset “Certificeret el-termografi (DBI)”.

Praktisk information

Kommende kurser

 • 1-4. november i Esbjerg, afholdelsesgaranti

Termografikurset i Esbjerg afholdes på Esbjerg Park. Der kan med rabat tilkøbes overnatninger på 272 Bed & Breakfast for 575 kr ex. moms.

Bo Rohde Pedersen har en baggrund i elteknink som ingeniør og gennem mange år beskæftiget sig med termografi og termiske forhold. Bo har et Snell level III termografikursus fra USA og har siden 2010 undervist Level 1 termografikurset.

En baggrund i elektriske installationer eller som maskinmester er passende.

Til kurserne er det muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er i. Hertil kommer flere organisationer der yder tilskud til kurserne og jobcenteret kan også hjælpe dig hvis du er arbejdsløs. læs mere om tilskud.

Se hvad kunderne siger til kurserne: Kundeudtalelser
Læs om termografi: Rohde Consultings Videncenter
LinkedIn gruppe omkring termografi
Læs om termografi på Wikipedia
The American Society for Nondestructive Testing ASNT

Termografi level 1 (el og maskine)

Kr13.500

 • Pris ex moms
 • 4 dage
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale
 • Afholdelsesgaranti

Emneliste: Termografikursus (el og mekanik) Level 1

 • Varmelære og strålingslære
 • Blackbody teori, strålingslove
 • Det elektromagnetiske spektrum
 • Emissions faktor
 • Definitioner af temperatur, varme, termisk energi
 • Varmekapacitet og praktiske anvendelser
 • Varmetransport: Varmeledning
 • Varmetransport: Konvektion
 • Varmetransport: Stråling
 • Faseovergange
 • Energibevarelse
 • Anvendelsesområder for termografering
 • Infrarød måleteknik
 • Termografi kamera og håndtering af disse
 • Termisk fokusering
 • SPAN
 • LEVEL
 • FOV og IFOV
 • Kontrol af udstyr
 • Fordele og ulemper ved forskellige IR-kamera
 • Grundlæggende elteori og system komponenter
 • Elsikkerhed og gældende regler
 • Grundlaget for termografering af elanlæg
 • Diagnosticering og vurdering af typiske fejl, om muligt praktisk øvelse
 • Temperaturmåling; korrektioner og vurdering af omgivelserne og fejlmargen
 • Rapportering og rapporteringssoftware samt praktisk brug af denne
 • Forholde sig kritisk til de termiske billeder med anvendelse af de fysiske love