Eltermografi DBI
 • Termografi af elinstallationer.
 • Termografi af mekanik.
 • Termografikameraet og teori hertil.
 • Varmeledning, varmestråling og konvektion.
 • Refleksioner og fejlkilder
 • Rapportering og dokumentation.

Vejen til certificeret eltermografi

Dette er den hurtige og professionel vej til at bliver eltermografist på kun 4 dage og på sigt certificeret hos DBI. For at bliver person certificeret skal Level 1 kurset suppleres med endagskurset Certificeret eltermografi.

01. Intro eltermografi

Termografi er et meget stærkt og praktisk værktøj i både elbranchen og produktionsvirksomheder. For at få et godt udbytte af et termografikamera skal man havde forståelse for måleprincippet og den termiske baggrund.

Der kan laves fejltolkninger og fejlbetjening hvis man ikke har en forståelse af termiske forhold og termografi. Ud over forståelse og korrekt brug af termografi er der fokus mod effektiv brug af termografikameraet så arbejdsgangen optimeres.

Kurset inkluderer en adgangsgivende termografi Level 1 eksamen, multiple choice og har fokus mod at bliver certificeret i følg DBIs retningslinier.

Som f.eks. elektriker med praktisk erfaring kan en 4 dages uddannelse føre til nye muligheder med termografi.

02. Termisk Teori

Der er fokus på forståelsen af varmestrålingsteorien så der opnås sammenhængene mellem varmestråling, synligt lys og mikrobølger. De tre varmetransmissionsmekanismer, varmeledning, konvektion og varmestråling gennemgår vi og hvordan de indvirker under termografi. Ligeledes ses der på deres egenskaber i relation til elinstallationerne.

I el termografi søges der hyppigst efter dårlige forbindelser, men der er mange andre termografiske opgaver der kan udføres. Eltavler har ofte termiske problemer som dette termografi kursus giver løsningsmodeller på.

Brug og teori af termografikamera gennemgået og afprøve i praksis.

03. Termografi i Praksis

Kurset indlær teorien gennem praktiske øvelser og der er løbende opsyn med at kursusterne har den rette forståelse og forbedre deres evner til at termografer. Der laves alt fra små øvelser til opgaver der er relevante for det daglige arbejde som eltermografist.

Der ses på cases med termisk godt og dårligt design hvorigennem kursisterne indøver brug af termografi og den indlærte termiske teori.

04. Kvalifikationer efter kurset

Efter bestået termografikurset kan deltagerne alle funktioner og fagudtryk i forhold til termografikameraet. Kursisten er i stand til at udarbejde en termisk rapport samt på en sikker og effektiv  udførelse af  eltermografi.

Kurset er godkendt af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI), og er  adgangsgivende til person certificering sammen med kurset “Certificeret el-termografi (DBI)”.

Praktisk information

Kommende kurser

Termografikurset i Esbjerg afholdes på Esbjerg Park. Der kan med rabat tilkøbes overnatninger på 272 Bed & Breakfast for 575 kr ex. moms.

Bo Rohde Pedersen har en baggrund i elteknink som ingeniør og gennem mange år beskæftiget sig med termografi og termiske forhold. Bo har et Snell level III termografikursus fra USA og har siden 2010 undervist Level 1 termografikurset.

En baggrund i elektriske installationer eller som maskinmester er passende.

Til kurserne er det muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er i. Hertil kommer flere organisationer der yder tilskud til kurserne og jobcenteret kan også hjælpe dig hvis du er arbejdsløs. læs mere om tilskud.

E-learning, TSE-Learning; Termografi, eltermografi
Se hvad kunderne siger til kurserne: Kundeudtalelser
Læs om termografi: Rohde Consultings Videncenter
LinkedIn gruppe omkring termografi
Læs om termografi på Wikipedia
The American Society for Nondestructive Testing ASNT

Termografi level 1 (el og maskine)

Kr13.500

 • Pris ex moms
 • 4 dage
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale

Emneliste: Termografikursus (el og mekanik) Level 1

 • Varmelære og strålingslære
 • Blackbody teori, strålingslove
 • Det elektromagnetiske spektrum
 • Emissions faktor
 • Definitioner af temperatur, varme, termisk energi
 • Varmekapacitet og praktiske anvendelser
 • Varmetransport: Varmeledning
 • Varmetransport: Konvektion
 • Varmetransport: Stråling
 • Faseovergange
 • Energibevarelse
 • Anvendelsesområder for termografering
 • Infrarød måleteknik
 • Termografi kamera og håndtering af disse
 • Termisk fokusering
 • SPAN
 • LEVEL
 • FOV og IFOV
 • Kontrol af udstyr
 • Fordele og ulemper ved forskellige IR-kamera
 • Grundlæggende elteori og system komponenter
 • Elsikkerhed og gældende regler
 • Grundlaget for termografering af elanlæg
 • Diagnosticering og vurdering af typiske fejl, om muligt praktisk øvelse
 • Temperaturmåling; korrektioner og vurdering af omgivelserne og fejlmargen
 • Rapportering og rapporteringssoftware samt praktisk brug af denne
 • Forholde sig kritisk til de termiske billeder med anvendelse af de fysiske love

Skal vi starte med el termografi?

Skal vores firma udføre el termografi?

Ud over at termografi er spændende og kan hjælpe med mange opgaver, kommer der i professionelle sammenhænge spørgsmålet op: “Kan vi tjene penge på termografi?” Det er selvfølgelig et individuel svar for hvert enkel, men Rohde Consulting prøver her at belyse det for el termografi, er du interesse i byggeri så se på termografi kurset til bygge.

Der er flere grupper der har interesse i termografi. Den første deling komme om det er til det årlige forsikringseftersyn med termografi eller til almine vedligehold på en fabrik eller skib.

Forsikringskrav: Punkt 1 kræves der uvildighed så en fabriks egne elektriker kan ikke selv lave det til forsikringen, men kun til almine vedligehold. Punkt 2 er der krav om certificering ifølge DBI?

Forbyggende vedligehold med termografi: Dette er en meget vigtig parameter i større produktionsvirksomheder, skibe, offeshore installationer og kritisk infrastruktur. Her er det meget svært at prissætte, men aktøren bruger termografi til at sikre mod meget dyre nedbrud. Det er i disse sammenhæng meget vigtig med fagligt trænet personale til at udføre den rigtige inspektion på de kritiske steder med et passende interval. Det kræver viden og erfaring!

Skal vores firma certificeres til eltermorafi ved DBI?

Certificerings ordningen åbner op for at kunne lave den årlige termografering hos alle forsikringsselskaber i Danmark. Reglerne er gældende bygningsinstallation i Danmark, men kan også anvendes på f.eks. maskintavler. For at komme med i ordning skal virksomheden være autoriseret elinstallatør og åbner op for at kunne tilbyde sine kunder ekstra ydelser, men også for udgifter. Der er en person og en virksomhedscertificering. Udgifterne til personcertificering er to kurser for at komme ind i ordningen (Level 1 termografi, denne kursusside og appendix B kursus) hertil kommer der et ERFA (erfarings udvekslings kursus) hver 24 måned som DBI har monopol på. Til virksomhedsordningen er der en årlig afgift til DBI, krav til kvalitetshåndteringssystem med intern og extern audits, samt indsendelse af årlig dokumentation. Herudover kommer der udgifter til udstyr, særlig termografikameraet.

Valg af termografi kamera

Når der tales om el termografi er det første spørgsmål? Skal eller vil I certificeres ved DBI. DBI stiller meget strikse krav som kameraet skal overholde. Der er to parameter der primært er lagt vægt på i certificeringsordningen: Opløsning og termisk følsomhed. Opløsningen skal minimum være 640 gange 480, stort set alle fabrikater har termografi kameraer med denne opløsning, prisen starter ved ca. 70.000 dk ex moms. Med den termiske følsomhed ser det anderledes ud. Den termiske følsomhed beskriver den mindste temperaturforskel at kameraet kan måle. DBIs certificeringsordning krav er 40 mK (=0,04 grader celsius) og i 2021 er der kun 4 fabrikanter der kan levere dette.

Skal man ikke certificeres er kravet til termisk følsomhed ikke en kritisk parameter. Det er dog vigtigt at havde professionelt udstyr; Med prisudvikling på både lønudgifter og de faldende kamerapriser er det ikke en dårlig ide at gå efter et kamera med en opløsning på 640 gange 480 selv om 320 gange 240 også kan bruges. Med et bedre termokamera er der mindre besvær og hermed arbejdes hurtigere. Prøv kameraet før køb, er det god til fokus? Stort display? Beskyttet mod slag? Tag gerne et kursus før køb.

Udgifter til termografikamera

Ud over indkøbsprisen på termografikameraet, bør man indregne udgiften til en årlig kalibrering af termokameraet. Ved kalibringen kontrolleres målenøjagtigheden. Vores erfaring viser at termografi kameraerne løbene måler en lavere og lavere temperature ud og efter en årrække kan kameraet ikke overholde kravende. Årsagen er at overflade belægningen på termokameraets linse er beskadiget. Den infrarøde linse der er på et termografikamera dyr og meget følsom, den skal behandles med omtanke; og IKKE aftørres. I praksis ved brug på fabrikker mm kan det ikke undgås at der kommer skidt på linsen. Det er svært præcis at sætte en livetid på et termokamera, men for mange der dagligt bruger deres kamera er det 6-8 år.

Kom igang med termografi nu!

Få forståelse og introduktion til termografi gennem 3 e-learnings kurser.

Disse kurser køre på engelsk med dansk oversættelse funktion. Hertil kommer der et el termografi kursus. Denne uddannelse giver en god start til at komme videre på.

Kom igang med termografi nu!

I gennem praktiske eksempler belyses termografi af el tavler. Sikkerhed og general fremgangsmåde er også inkluderet.

Der forudsættes kendskab til termografi, f.eks. gennem de 3 termografi E-learnings kurser samt en elteknisk baggrund.

…og meget mere elteknisk viden på TSE-Learning!