Blower door test

Blower door kursus

 • Blower door
 • Klimaskærm
 • Lovgivning
 • Fejlfinding med termokamera og andre relevante måleinstrumenter.
 • Korrekt udførelse af klimaskærm
 • Erfaringsudveksling

Start professionelt med trykprøvning

Med udgangspunkt i byggebranchen er der gode muligheder for at udføre trykprøvning og tests af egne byggerier. Start med dette kursus omkring lovgivning og praktisk udførelse.

01. Intro trykprøvning

Kursets fokus er korrekt udførelse af trykprøver i danske huse.
I bygningsreglementet er der indført skærpede tæthedskrav til klimaskærmen i nyt byggeri. En række målinger på nybyggerier ved brug af Blower Door tests, har påvist at de valgte materialer, den gængse almindelige byggeteknik og udførelse ofte er utilstrækkelige til at tæthedskravet kan overholdes. Det forudsættes, at der sker en opstramning i almindelig byggepraksis i forhold til tæthedskrav.

02. Teoretisk

På kurset vil lovgivningen, BR 15 og fremtidige lovkrav blive gennemgået, med henblik på de gældende krav der er til tæthed af bygninger. Tæthedskravet er med henblik på at skabe en energibesparing, som så er med til at give større komfort i vores bygninger, samt undgå konstruktionsskader pga. af fugtophobninger.

03. Praksis: Blower door tests

På kurset vil vi se på korrekt udførelse af dampspærre i klimaskærmen og de typiske fejl, der er forbundet hermed. Der er fokus på, at den enkelte deltager efter kursets gennemførelse, kan udføre en Blower Door test og lokalisere eventuelle fejl i konstruktionen ved brug af termografi, samt andre former for måleinstrumenter.

Kurset afsluttes med en praktisk øvelse i opsætning af Blower Door, samt trykprøvning af en bygningsdel.

04. Kvalifikationer efter blower door kurset

Efter kurset kan man udføre en trykprøvning og man ved hvilke krav der er til dokumentation for at overholde BR15. Hertil kommer overblik over teknikker til fejlsøgning efter lækager. Det anbefales at kombinere trykprøvning med termografi (anbefales: ASNT level I termografikursus)

Praktisk information

Kommende kurser

 • 9. oktober 2019 i Odense (Afholdsesgaranti)

Kurset afholdes på Fangel Kro & Hotel
og der kan med rabat tilkøbes overnatninger inklusiv morgenbord for 575 kr ex. moms gennem Rohde Consulting.

Kasper Rudolfsen der til dagligt beskæftiger sig med klimaskærm, trykprøvning og skimmelsvamp  i CB-group. CB-group er medlem af foreningen klimaskærm og på forkant med reglerne for trykprøvning i Danmark.

Det er en fordel med kendskab til termografi og en baggrund i byggebranchen. Det anbefales at supplere blower door kurset med et ASNT level 1 termografikursus.

Til kurserne er det muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er i. Hertil kommer flere organisationer der yder tilskud til kurserne og jobcenteret kan også hjælpe dig hvis du er arbejdsløs. læs mere om tilskud.

Se hvad kunderne siger til kurserne: Kundeudtalelser
Læs om trykpøvning og bygningstermografi: Rohde Consultings Videncenter
LinkedIn gruppe omkring termografi
Læs om termografi på Wikipedia

Blower door kursus

Kr3.295

 • Pris ex moms
 • 1 dage
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale

Emneliste: Blower door kursus

 • Udførelse af dampspærre
 • Gennemføringer i dampspærre
 • Tæthedskrav
 • Opmåling
 • EN
 • Krav til udførelse
 • Opbygning og virkemåde af trykprøvningsdør
 • Afdækning af ventilation mm
 • Installation af blower door og fejlkilder
 • Vejrforholdsindflydelse
 • Dokumentationskrav
 • Udførelse
 • Akivering
 • Termografi
 • Røg
 • Luftstrøm