Blower door test

Blower door kursus

 • Blower door (Virkemåde og brug)

 • Klimaskærm
 • Lovgivning og standart

 • Fejlfinding med termokamera og røg.

 • Dokumentation af trykprøvning

 • Erfaringsudveksling

Start professionelt med trykprøvning

Med udgangspunkt i byggebranchen er der gode muligheder for at udføre trykprøvning og tests af byggerier. Start med dette kursus omkring lovgivning og praktisk udførelse.

01. Intro trykprøvning

Kursets fokus er korrekt udførelse af trykprøver i danske huse.
I bygningsreglementet er der indført skærpede tæthedskrav til klimaskærmen i nyt byggeri, samt trykprøvningstest. Der er på sigt ønske om at alt nybyggeri skal trykprøves hvilket giver et stort behov for blower door tests samt rådgivning omkring tæthed og dampspærre.

02. Teoretisk

På kurset vil lovgivningen, relevante dele af BR 18 blive gennemgået, med henblik på de gældende krav der er til tæthed af bygninger. Der ses på kravende i DS/EN ISO 9972 ”Bygningernes Termisk Ydeevne – Bestemmelse af bygningers luftgennemtrængning – Prøvemetoder med overtryk skabt af ventilator”. Kurset forholder sig til krav fra standarten omkring udførelse, kontrol og dokumentation.

03. Praksis: Blower door tests

Der er fokus på, at den enkelte deltager efter kursets gennemførelse, kan udføre en Blower Door test og lokalisere eventuelle fejl i konstruktionen ved brug af termografi, samt andre former for måleinstrumenter. På kursusdagen er der to praktiske øvelser:

 • Øvelse 1: I en gruppe af to kursusdeltager samler man blower dooren og gennemføre testen. Til kurset forefindes der Retrotec blower doors, men hvis man medbringer et Minneapolis systemet supportere vi også dette (Husk PC med software).
 • Øvelse 2: I en gruppe af to kursusdeltager skal man lækage søge med røg og termografi. Under arbejde giver underviseren råd og vejledning.

04. Kvalifikationer efter blower door kurset

Efter kurset kan man udføre en trykprøvning og man ved hvilke krav der er til dokumentation for at overholde BR18. Hertil kommer overblik over teknikker til fejlsøgning efter lækager. Det anbefales at kombinere trykprøvning med termografi (anbefales: level I termografikursus alternativt E-learningskurserne i termografi del 1-3 hos TSE-Learning.

Praktisk information

Kommende kurser

Kurset afholdes på Fangel Kro & Hotel
og der kan med rabat tilkøbes overnatninger inklusiv morgenbord for 600 kr ex. moms gennem Rohde Consulting.

Bo Rohde Pedersen sammen med en bygningssagkyndig der er på forkant med reglerne for trykprøvning i Danmark.

Det er en fordel med kendskab til termografi og en baggrund i byggebranchen. Det anbefales at supplere blower door kurset med et level 1 termografikursus eller e-learnings termografi kursus E-learning termografi.

Til kurserne er det muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er i. Hertil kommer flere organisationer der yder tilskud til kurserne og jobcenteret kan også hjælpe dig hvis du er arbejdsløs. læs mere om tilskud.

Se hvad kunderne siger til kurserne: Kundeudtalelser
Læs om trykpøvning og bygningstermografi: Rohde Consultings Videncenter
LinkedIn gruppe omkring termografi
Læs om termografi på Wikipedia

Blower door kursus

Kr3.495

 • Pris ex moms
 • 1 dage
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale

Emneliste: Blower door kursus

   • Udførelse af dampspærre
   • Gennemføringer i dampspærre
   • Typiske fejl i klimaskærmen
   • Tæthedskrav
   • Opmåling
 • DS/EN ISO 9972: 2015
 • Krav til udførelse
 • Krav til dokumentation
   • Opbygning og virkemåde af trykprøvningsdør
   • Afdækning af ventilation mm
   • Installation af blower door og fejlkilder
   • Vejrforholdsindflydelse
   • Dokumentationskrav
   • Udførelse
   • Akivering
   • Termografi
   • Røg
   • Luftstrøm