Transformator test

Transformator analyse og eldistributionsnet

  • Belastningsanalyse
  • Termiske forhold
  • Overvågning af transformerstationer
  • Specifikation
  • Partielle udladninger

Få styr på transformatorene og energiforbruget

Lad Rohde Consulting skabe overblik over dine transformator, kan der tilkobles mere?

01. Intro

Der arbejdes både med eksisterende transformerstationer og konstruktion af nye stationer.

Derudover ses der på større installationer, hvor der gives rådgivning til udvidelser og overvågningssystemer. Vores kunder inden for dette område er industrivirksomheder og energiselskaber.

02. Belastningsanalyse

Under belastningsanalysen foretages målinger af stationer både af termisk og for u-lineær last samt spændingskvalitet. Normalt er der ikke fokus på stationerne og de lever deres eget liv. Dette kan give katastrofale følger, som det ses på nedenstående billede, transformatorstationen er brudt i brand.

03. Overvågning af transformer

Rohde Consulting udfører rådgivning af opstilling og installation af spændings/effekt overvågning af bl.a. transformatorstationer. Rohde Consulting kan også foretage den daglige drift af systemet. Data gemmes hos os og kritiske tilstande udløser en alarm. Der kan tegnes et abonnement så ekstra serviceydelser er inklusive og hurtig til rådighed.

04. Nyopførelse

Der kan udføres specifikation, projektering og behovsanalyse. Dette f.eks. til industrivirksomheder eller vindmølleparker.