gassensor

Industriel instrumentering

 • Bevægelsessensor og overvågning
 • Gassensor
 • Klimasensor
 • Røgsensor
 • Netværk: Opsætning, opbygning og kommunikation. Ethernet og Wifi
 • Jording, støj og kabling

Sensor og netværk kan drille

Få forståelse af de komponenter du monter og være selv istand til at konfigurer netværk og sensor. Kontakt kursusholderne for flere detaljer.

01. Intro

Kurset har fokus på den tekniske medarbejder, der skal installere instrumentering og overvågning på en fabrik, et distributionsnet eller offshore installationer. Kurset skal give en forståelse af virkemåden af en stribe sensortyper, deres fordele og ulemper, samt hvordan de sættes op og anvendes korrekt. Hertil kommer viden omkring netværk og opsætning af dette.

02. Teoretisk

På sensorsiden ses der både på sensortype og mediernes opførelse. For gasdetektorerne ses der på forskellige typers gasopførsel og sensortyper. Herudover ses der på kalibrering og vedligeholdelse af sensorerne. Ligeledes tales der om røgsensorer, placering og service. På klimasiden behandles fugtmåling, luftfugtighed og kondens, samt temperatur.

Der ses på generelle netværksprincipper og konfigurationen af router mm. Netværksporten til internettet og trådløst netværk behandles også. Herudover behandles andre typiske softwaresystemer, som f.eks. SCADA system (supervisory control and data acquisition).

03. Praksis

Der afprøves forskellige sensor i praksis og der konfigureres datanetværk. Hertil kommer nogle casestudier.

04. Kvalifikationer efter kurset

Deltagerne kan placere og anvende sensortyperne korrekt og udføre service på dem. Hertil kommer kommunikation mellem dem som f.eks. datanetværk og opsætning af dette.

Praktisk information

Kommende kurser

 • 22-24. november 2016 i Esbjerg

Kurset afholdes på Esbjerg Conference Hotel og der kan med rabat tilkøbes overnatninger inklusiv morgenbord for 575 kr ex. moms gennem Rohde Consulting.

Bo Rohde Pedersen og Mads Lysdal Hansen fra GasDetect.

Kendskab til el-installationer, typisk med en baggrund som elektriker.

Til kurserne er det muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er i. Hertil kommer flere organisationer der yder tilskud til kurserne og jobcenteret kan også hjælpe dig hvis du er arbejdsløs. læs mere om tilskud.

Se hvad kunderne siger til kurserne: Kundeudtalser

Industriel instrumentering

Kr10.700

 • Pris ex moms
 • 3 dage
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale

Emneliste: Industriel instrumentering

 

 • Mediernes opførelse
 • Sensortyper
 • Kalibrering
 • Vedligehold
 • PIR
 • Varmestråling
 • Infrarød måleteknik
 • Berøringssensor
 • Ledningsvalg
 • Støjemunitet
 • Udstråling
 • IP-adresser
 • Routers
 • Kominikation over internet